Správny výber podpníka

M9 – slaborastúci, vhodný pre pestovanie štíhleho vretena alebo na drôtenku. Všetky jablone na podpníku M9 vyžadujú oporu.

MM106 – stredne rastúci, nevyžaduje oporu

J-TE-H – slabo rastúci

MM111 – stredne rastúci podpník, nevyžaduje oporu

Dula – slaborastúci

Hruška planá – bujne rastúci podpník, hlboko koreniaci, nevyžaduje oporu.

Myrobalán – bujne rastúci podpník, hlboko korení, dobre znáša ťažšie pôdy.

MN-VS-1

B-VA-1

B-VA-2

Mahalebka – stredne rastúci

Ríbezľa zlatá

Orech semenáč

Lieska turecká

Semenáč

Hloh