Oskoruša Hrušková (Podpník: Jarabina oskorušová)

Podpník: Jarabina oskorušová

Voľnokorenné

  • Oskoruša hruškového tvaru
  • Dobre plodiace stromy prinášajú 500 až 1200 kg ovocia ročne a plodia dvakrát behom troch rokov
  • Oskoruša vypestovaná zo semena začína plodiť vo veku 8 – 12 rokov
  • Značne rozdielna je doba dozrievania a opadu plodov. Pri niektorých stromoch všetky plody opadávajú do konca októbra, u iných dozrievajú len od polovice októbra a opadávajú ešte v prvej dekáde novembra
  • Zrelé plody sú mäkké, zafarbené do žlto-červena s bielymi bodkami
  • Je náročná na svetlo a tieň toleruje len v prvých rokoch
  • Vyhovuje jej v blízkosti trvalý trávny porast v okruhu min. jeden a pol šírky koruny