Orech Seifersdorfský (Podpník: Semenáč)

Podpník: Semenáč / silno rastúci podpník

  • Plod veľký guľatooválny, veľmi dobrý, sladký
  • Škrupina polopapierová
  • Pravidelná úroda
  • Dozrieva v treťom septembrovom týždni
  • Dobrá odolnosť voči mrazu
  • Čiastočne samoopelivý